OBCHODNI PODMINKY

Obchodní podmínky internetového obchodu JakeBoty.cz, dne 20.6.2012

I. Definice

Termíny použité v obchodních podmínkach mají následující význam:

1. Kupující – fizická osoba, která objednáva v obchodě;

2. Občanský zákoník - ustanovení § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb.,

3. Obchodní podmínky - tyto obchodní podmínky poskytování elektronickych služeb prostřednictvím internetového obchodu JakeBoty.cz

4. Internetový obchod - obchod provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.jakeboty.cz.

5. Zboží – produkt prezentován v internetovém obchodě;

6. Kupní smlouva - Kupní smlouva uzavíraná mezi prodávajícím (Fastima Marcin Wajda, ul. Promienista 5/2, 60-288 Poznań; zapsaný v obchodním rejstříku) a jinou fyzickou osobou („kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího

7. Objednávka - Prohlášení kupujícího, zaměřené přímo na uzavření kupní smlouvy, která upřesní zejména typ a počet Zboží


II. Obecná ustanovení

2.1. Obchodní podmínky definuji pravidla používání internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.jakeboty.cz

2.2. internetový obchod působící na internetové adrese www.jakeboty.cz provozuje Fastima Marcin Wajda, ul. Promienista 5/2, 60-288 Poznań; zapsaný v obchodním rejstříku.

2.4. Tyto obchodní podmínky definují zvláště:

a.) pravidla registraci a používání účtu v rámci internetového obchodu;

b.) podmínky elektronické rezervaci produktů dostupných v internetovém obchodě;

c.) podmínky elektronického zadávání objednávek v internetovém obchodě;

d.) pravidla kupní smlouvy uzavřené s využitím poskytovaných služeb v internetovém obchodě.

2.5. V účelu užívání internetového obchodu Zákazník by měl sám získat přístup k počítači nebo zařízení s přístupem k internetu.

2.6. Zákazníci mohou získat přístup k těmto Obchodním Podmínkam kdykoliv prostřednictvím odkazu na strankach www.jakeboty.cz (a taky stáhnout nebo vytisknout).

2.7. Informace o zboží citované na stránkách internetového obchodu, zejména jejich popisy, technické charakteristiky a ceny, Ty představují pozvání uzavření kupní smlouvy ve smyslu občanského zákoníku.


III. Pravidla používání internetového obchodu

3.1. Podmínkou zahájení používání internetového obchodu je registrace v tomto obchodě.

3.2. Registrace kona se vyplněním a přijetím registračního formuláře. Formulář je k dispozici na jedné ze stranek obchodu.

3.3. Podmínkou registrace je souhlas s obchodními podmínkami a poskytnouti osobních údajů označených jako povinné.

3.4. Vedoucí obchodu může s okamžitou platností (v případě porušení obchodní podmínek ze strany zákazníka): připravit zákazníka o právo užívani internetového obchodu; může taky omezit přístup zákazníka k části nebo ke všem zdrojům internetového obchodu. Zejména kdy zákazník:

a.) při registraci v internetovém obchodě, poskytnul údaje: nepravdivý, nepřesné nebo neaktuální, zavádějící nebo porušuící práva osob třetích,

b.) poruší (prostřednictvím internetového obchodu) jakychkoliv potřeb osob třetích, zejména osobního vlastnictví jiných zákazníků internetového obchodu

c.) spáchá jiné akce, v rozporu s platnými právními předpisy nebo obecnými zásady používání internetu.

3.5. Zákazník, zbaven práva používani internetového obchodu, nemůže se znovu zaregistrovat bez předchozího souhlasu provozovatele: Fastima Marcin Wajda, ul. Promienista 5/2, 60-288 Poznań

3.6. Za účelem zajištění bezpečnosti přenosu údajů v souvislosti s poskytovanými služebami v rámci internetového obchodu, internetový obchod učini technická a organizační opatření odpovídající závažnosti bezpečnosti poskytovaných služeb, zejména opatření, aby se zabránilo získávání a úpravy údajů přenášených přes internet.

3.7. Zákazník je povinen zejména:

a.) nedodávat nebo přenášet obsah zakázán zákonem např. obsah násili, pomluvy nebo porušení osobních práv a jiných práv třetích stran,

b.) použivat internetový obchod (pomocí specifického softwaru nebo v zařízení), aniž by narušil jeho fungování,

c.) nevysilát ani nepublikovát v internetovém obchodě nevyžádané komerční informaci (spam)

d.) používat internetový obchod bez obtíží pro ostatní zákazníky a pro obchodu JakeBoty.cz

e.) použít obsahu obsažený v internetovém obchodě pouze pro osobní potřeby.

f.) používat internetový obchod v souladu s pravidly: zákona platnými v České republice; obchodních podmínek, i s obecnými zásadami používání Internetu.


IV. Postup při uzavření kupní smlouvy

4.1. Za účelem uzavření kupní smlouvy prostřednictvím internetového obchodu, je nutno na webové stránce www.jakeboty.cz, zvolit velikost, a postupovat podle technických opatření (ktere se zobrazi klientovi) a podle informaci dostupnych na strankach www.jakeboty.cz.

4.2. Volba objednaného zboží zákazníkem se provádí přidáním zboží do košíku.

4.3. Při podávání objednávky - dokud uživatel nestiskne tlačítko "Objednat" - Zákazník má možnost upravit zadané údaje a zvolene zboží. V tomto případě je nutno postupovat podle informaci dostupnych na strankach ktere se zobrazi klientovi.

4.4. Po zadání všech povinných a potřebných údajů, zobrazí se souhrn objednávky. Souhrn komplexních objednávky bude obsahovat:

a.) předmětem objednávky

b.) jednotkovou a celkovou cenu výrobků či služeb, včetně přepravních nákladů a dodatečných nákladů (pokud existuji)

c.) vybraný způsob platby

d.) zvolená metoda doručení

e.) doba dodání

4.5. Za účelem zadaní objednávky je nutno: akceptovat obchodních podmínky; poskytnout osobní údaje (označené jako povinné); stisknout tlačítko "Objednat"

4.6. Zadaním objednávky zákazník prohlášuje záměr uzavření kupní smlouvy Vedoucím obchodu, v souladu s obchodními podmínky.

4.7. Po zadání objednávky, Zákazník obdrží e-mail obsahující potvrzení všech základních prvků objednávky.

4.8. Kupní Smlouvu se považuje za uzavřenou v okamžiku kdy zákazník obdrží výše uvedený e-mail.

4.9. Kupní smlouva je uzavřená v českém jazyce, s obsahem v souladu s obchodními podmínkami.


V. Přeprava a dodání zboží

5.1. Dodání zboží je omezeno do území České republiky a Slovenska, a koná se na adresu uvedenou zákazníkem při zadávání objednávky.

5.2. Dodání objednaného zboží se provádí vlastní dopravou, kurýrem nebo poštou. Náklady na dopravu jsou uvedeny v podmínkách prodeje.

5.3. Dodání zboží se kona během 7 pracovních dnů od zaplacení.

5.4. Zákazníci mohou získat přístup k těmto Obchodním Podmínkam kdykoliv prostřednictvím odkazu na strankach www.jakeboty.cz (a taky stáhnout nebo vytisknout).

Potvrzení příslušných opatření kupní smlouvy, probíhá zasláním zákazníkovi příslušnych ustanovení prostřednictvím e-mailu a přidáním k balíku vytisknuteho potvrzení parametrů objednávky a faktury.


VI. Nákup obuvi přímo v prodejně JakeBoty.cz

Nákup obuvi přímo v prodejně JakeBoty.cz není možné.


VII. Cena zboží a platba

7.1. Veškeré ceny zboží a služeb v internetovém obchodě jsou uvedené v CZK včetně DPH.

S celkovou cenou zboží (včetně balného, nákladů na dopravu a uplatněných slev) je kupující seznámen ještě před závazným objednáním

7.2. Způsob platby si kupující zvolí v průběhu vyřizování objednávky, kde má k dispozici následující možnosti:

a.1.) převodem na účet v pobočce české banky ( měna : CZK) ,

Majitel účtu: Marcin Wajda

mBank

Číslo účtu: 670100-2210629359/6210

Číslo účtu ve formátu IBAN: CZ37 6210 6701 0022 1062 9359

Číslo BIC: BREXCZPP

a.2.) převodem na účet v pobočce slovenské banky (měna: EURO):

Název odběratele: Fastima Promienista 5, 60-288 Poznań

Číslo účtu: 2800621779/2010

Banka: Fio banka

SWIFT: FIOBCZPPXXX

b.) platební kartou při pouziti system Payu,

c.) Hotově při převzetí zboží (na dobírku),

Upozorňujeme kupující, že při placení převodem se zboží považuje za zaplacené v momentě připsání celkové ceny na účet prodávajícího.

Cena zboží je platná po celou dobu než jsou provozovatelem vystaveny nové ceny.


VIII. Odstoupení od kupní smlouvy

8.1. Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Lhůta pro odstoupení se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle prodávajícímu písemné oznámení (na adresu: info@jakebty.cz), že od kupní smlouvy odstupuje.

8.2. Lhůta 14 dnů počítá se ode dne doručení zboží

8.3. Právo odstoupení od kupní smlouvy ze strany spotřebitele se vypne v případě:

- zboží (služby) mimo standardní nabídky obchodu, připravované na speciální objednávku a šité na míru individuálních potřeb;

- zboží (služby), které ze své podstaty nemohou být vrácená nebo jejichž předmětem podléha rychlé zkáze

8.4. V případě odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku, smlouva je považována za neplatnou. Předmětu smlouvy, musí být vrácen beze změny, ledaže změna byla nutná při běžném používání. Vracení předmětu smlouvy by se mělo konat okamžitě, nejpozději do 14 dnů. Zakoupené zboží musí být vrácené na níže uvedenou adresu:

OlzaLogistic - "JakeBoty.cz"

ul. PFB 2

73701 Český Těšín

Česká Republika

8.5. Zboží vrácené zákazníkem by mělo být zabalené vhodným způsobem, aby během přepravy nevznikly žádné škody na zásilce.

8.6. Přímé náklady na balení a vrácení zboží hradí zákazník.

8.7. Náhrada za vrácené zboží se uskuteční okamžitě, nejpozději do 14 dnů.


IX. Reklamace zboží

9.1. Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží.

9.2. Reklamace vyplývající z porušení práv zaručených právem klienta, nebo na základě těchto obchodních podmínek, by měly být zaslane na adresu: info@jakeboty.cz. Vedení internetovecho obchodu vezme v úvahu veškeré stížnosti do 14 dnů od obdržení výrobku spolu s potřebnými doklady, a pokud to nebude možné, bude informovat zákazníka v té době, kdy bude stížnost řešit.

9.3. Vedoucí internetového obchodu není výrobcem zboží


X. Závěrečná ustanovení

10.1. Urovnání jakýchkoli sporů vzniklých mezi Vedoucím internetového obchodu a zákazníkem, který je spotřebitelem ve smyslu občanského zákoníku, se řídí v souladu s příslušnými ustanoveními občanského soudního řádu.

10.2. Urovnání jakýchkoli sporů vzniklých mezi Vedoucím internetového obchodu a zákazníkem, který neni spotřebitelem ve smyslu občanského zákoníku, se řídí v souladu s příslušnými ustanoveními občanského soudního řádu (na sídlo

10.3. Podrobné informace o realizacji objednávek, jsou uvedené v podmínkách prodeje - Příloha 1 k tomuto nařízení

10.4. Ve věcech, které zde nejsou regulované, řídí se ustanoveními občanského zákoníku, ustanoveními zákona o elektronických službach a dalšími příslušnými ustanoveními českého práva.

Podělte se se svým názorem s ostatními
Žijete na Slovensku a raději platite v eurech? Změňte měnu kliknutím na tento odkaz!
Žijete na Slovensku a radšej platíte eurami? Zmente menu kliknutím na tento odkaz!
This page uses cookie files to provide its services in accordance to Cookies Usage Policy. You can determine conditions of storing or access to cookie files in your web browser.
Close
pixel